Historie

Firma KH Tech s.r.o. byla založena v roce 2006, kdy se současný majitel, Ing. Jan Klement, zaměřil především na zprostředkování výroby strojírenský dílů a zastoupení německé firmy Roemheld GmbH na českém trhu. Díky zkušenostem ze strojírenského prostředí, podnikatelský záměr postupně přerostl ve funkční výrobní proces, jehož roční obrat se neustále zvyšoval. Proto se v roce 2013 přestěhovala výroba firmy KH Tech s.r.o. do větších prostor a v roce 2019 již do své vlastní výrobní haly.

Ing. Jan Klement (jednatel společnosti)

  • Absolvent ČVUT – Fakulta Strojní, zkušenosti ze strojírenských firem v oblasti konstrukce, vývoje, výroby a obchodních činností.

Filozofie firmy

Cílem společnosti KH Tech s.r.o. je uspokojení potřeb zákazníka. Věříme, že vysokou hodnotu společnosti tvoří spokojený a loajální zákazník, a proto se snažíme o neustálé zvyšování kvality dodávaných produktů i poskytovaných služeb. Tento přístup realizujeme nákupem nové technologie i interním zavedením systému Kaizen.

Plány firmy

Pro udržení nastoleného dynamického růstu společnosti reinvestujeme do technologického vybavení a obchodu. Inovace ve výrobním procesu a postupné zefektivnění organizační struktury poskytuje našim zákazníkům rychlé, pružné a kvalitní služby.

Začátkem roku 2019 jsme se úspěšně přestěhovali do vlastních výrobních prostor a nadále budeme pokračovat v investicích do výrobních technologií.

Naším cílem je vytvoření stabilní společnosti s vysoce kvalitní výrobní technologií a kvalifikovaným týmem pracovníků. Dbáme na kvalitu našich služeb než kvantitu.

Plán společnosti 2019

  • Zvýšení výrobních kapacit firmy díky investicím do technologického parku firmy díky nákupu nového CNC soustruhu a CNC centra.
  • Navýšení počtu zaměstnanců.
  • Nové zastoupení zahraničního partnera pro český trh.